06 خرداد 1401
محمد نادريان فر

محمد نادریان فر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / دکتری آبیاری و زهکشی
تلفن: 03443347066
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی آبیاری و زهکشی ، فردوسی مشهد ، ایران (1389 - 1394)
  عنوان رساله: بررسی اثر متقابل کم آبیاری و نانو کود بر عملکرد و اجزای عملکرد ریحان
 • کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ، فردوسی مشهد ، ایران (1387 - 1389)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی روند تغییرات پارامترهای کیفی و کمی منابع آب زیرزمینی تحت شرایط اقلیمی مختلف
 • کارشناسی مهندسی آب ، دانشگاه زابل ، ایران (1383 - 1387)
  عنوان پایان‌نامه: a
بیشتر

برنامه تحقیقاتی آینده

 • طراحی و ارزیابی سیستم های آبیاری تحت فشار
 • کم آبیاری
 • میان یابی و پهنه بندی
 • مقیاس سازی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
محمد نادریان فر، الهام حیدری قرایی (1400) بررسی اثرات خشکسالی بر روی عملکرد گندم آبی و دیم در منطقه بجنورد تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک: 3; 163-176
2
محمد نادریان فر، ارسلان فاریابی، شاپور کوهستانی، مریم صفوی گرینی (1400) بررسی تغییرات نوسانات سطح آب زیرزمینی در حوضه آبریز هلیل رود جیرفت فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب: 41; 141-159
3
زهره افتخاری کنزرکی، مهدیه امیری نژاد، الهام رفیعی ساردوئی، امان الله سلیمانی، محمد نادریان فر (1399) ارزیابی تناسب اراضی جهت کشت آبی و دیم کلزا با استفاده از روش ترکیبی فازی-سلسله مراتبی در شهرستان جیرفت مهندسی آبیاری و آب ایران - انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران: 1401; DOI: 10.22125/IWE.20
4
محمد نادریان فر، هادی دهقان (1399) تعیین کارایی مصرف آب (WUE) محصولات گندم و جو در اراضی زراعی دشت سیستان تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک: 2; 1-9
5
محمد نادریان فر، حوریه مرادی (1398) بررسی کارایی مدلهای غیرخطی در برآورد تبخیر- تعرق سالانه با به کارگیری آزمون گاما در مناطق نیمه خشک ایران تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران: 7; 1801-1811
6
محمد نادریان فر، کرامت نژاد افضلی، فاطمه بیاتانی (1398) بررسی نقشه های آنومالی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: حوضه آبریز جیرفت) مهندسی آبیاری و آب ایران - انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران: 37; 97-112
7
Mohammad Naderianfar, Arsalan Faryabi, Hadi Dehghan (2018) Estimation of the Wind Drift and Evaporation Losses in the Sprinkler Irrigation of Urban Green Spaces Progress in Agricultural Engineering Sciences: 14; 1-20
8
هادی دهقان، امین علیزاده، کاظم اسماعیلی، محمد نادریان فر (1397) تحلیل حساسیت و ارزیابی مدل های فیزیکی و تجربی جذب آب ریشه در گیاه گوجه فرنگی تحقیقات آب و خاک ایران: 50(3); 581-591
9
محمد نادریان فر، حسین کریمی، حسین انصاری، مجید عزیزی (1397) تأثیر کم آبیاری و نانو کود بر خصوصیات زایشی گیاه ریحان (basilicum L. Ocimum) پژوهشهای حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سابق) - دانشگاه گرگان: ;
10
Mohammad Naderianfar, Majid azizi, Shapour Koohestani (2017) Determination of Water-Yield Basil Function Under Deficit Irrigation Conditions and Use of Nano Fertilizer Progress in Agricultural Engineering Sciences: 13; 51-69
11
Mohammad Naderianfar, jamshid piri, Ozgur Kisi (2017) Pre-processing data to predict groundwater levels using the fuzzy standardized evapotranspiration and precipitation index (SEPI) WATER RESOURCES MANAGEMENT: 31; 4433-4448
12
Mohammad Naderianfar, Hourie Moradi, Hossein Ansari (2017) Estimating The Hourly Reference Evapotranspiration With Fuzzy Inference Systems International Journal of Advanced Biotechnology and Research: 1; 10
13
محمد نادریان فر (1395) تعیین تابع تولید گیاه ریحان تحت شرایط کم آبیاری و استفاده از نانو کود نشریه آبیاری و زهکشی ایران: 10; 12
14
محمد نادریان فر، حسین انصاری، مجید عزیزی، علی نقی ضیایی (1394) اثر کم آبیاری و کود در دو بافت خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد ریحان نشریه پژوهش آب در کشاورزی: 29; 353-366
15
حسین انصاری، محمد نادریان فر، حمید رمضانی، محمد جلینی (1393) مقایسه و ارزیابی برخی شاخص های رشد گونه های غالب فضای سبز شهری در سیستم های آبیاری زیرسطحی سفالی، قطره ای و سطحی آبیاری و زهکشی - انجمن آبیاری و زهکشی ایران: 2; 15
16
محمد نادریان فر، بیژن قهرمان، سید عبدالکریم سجادی (1392) مقیاس سازی و بررسی تغییرات مکانی ویژگی های نفوذ در مقیاس حوضه آبریز (مطالعه موردی: حوضه ی آبریز مرغملک شهرکرد) نشریه پژوهش های خاک (علوم خاک و آب): 27; 14
17
18
محمد نادریان فر، حسین انصاری، علی نقی ضیایی، کامران داوری (1390) بررسی روند تغییرات نوسانات سطح آب زیرزمینی تحت شرایط اقلیمی مختلف در حوضه آبریز نیشابور فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب: 3; 22-37
19
محمد نادریان فر، حسین انصاری (1390) ارزیابی اثرات شدت- مدت خشکسالیها در مقیاس زمانی گوناگون بر نوسانهای سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت نیشابور) مهندسی منابع آب - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت: 4; 1-15
20
حسین انصاری، مریم عرفانیان، محمد نادریان فر (1389) ارزیابی مدلهای مختلف پهنه بندی شدت بروز خشکسالی در مقیاسهای زمانی مختلف مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان پژوهش های حفاظت آب و خاک: ;
مقاله ارائه‌شده
1
محمد نادریان فر، علی رضا بنی اسدی (1400) تعیین کارایی مصرف آب (WUE) محصولات گندم و ذرت علوفه ای در اراضی رودبار جنوب دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک، ایران، فسا
2
محمد نادریان فر، حسین انصاری (1400) بررسی تغییرات پارامترهای کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش های آماری پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران، ایران، بیرجند
3
محمد نادریان فر، کامران داوری، علی رضا باقری (1400) انتخاب بهترین ورودی های مدل سازی بارش با استفاده از تست گاما پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران، ایران، بیرجند
4
محمد نادریان فر، حوریه مرادی (1400) کارایی سیستم های خبره در برآورد تبخیر- تعرق مرجع ساعتی با بکارگیری آزمون گاما به منظور تعیین پارامترهای مؤثر بر آن پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران، ایران، بیرجند
5
محمد نادریان فر، شاپور کوهستانی (1397) پیش بینی تغییرات سرعت باد در منطقه سیستان با استفاده از مدل های شبیه ساز تصادفی دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
6
محمد نادریان فر، عاطفه سعیدی (1397) بررسی روند تغییرات داده های هواشناسی در استان کرمان دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
7
محمود تقی زاده، مهدیه امیری نژاد، امان الله سلیمانی، محمد نادریان فر (1397) اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد برخی ارقام کلزا (Brassica napus L.) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
8
محمد نادریان فر، شاپور کوهستانی، عهدیه آرمون (1397) ارزیابی اثرات خشکسالی بر تغییرات سطح آب زیرزمینی در دشت جیرفت دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
9
محمد نادریان فر، هادی دهقان (1397) بررسی تأثیر خشکسالی ها بر تغییرات دبی رودخانه هلیل رود جیرفت سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، ایران، اردبیل
10
محمد نادریان فر، سجاد زرین فر (1397) تحلیل تغییرات مکانی هدایت هیدرولیکی اشباع (Ks) خاک با استفاده از روش های زمین آماری سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، ایران، اردبیل
11
مریم صفوی گرینی، هدیه احمد پری، محمد نادریان فر، بهنام ریگی لادیز (1397) برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع به روش فائو پنمن مانتیث و پهنه بندی آن در استان بوشهر کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست، ایران، تهران
12
هدیه احمد پری، مریم صفوی گرینی، هانیه مقبلی مهنی، محمد نادریان فر (1396) بررسی آلودگی نیترات و روشهای حذف آن کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه، ایران، تهران
13
محمد نادریان فر، شاپور کوهستانی، مصطفی شریفی (1396) ارزیابی عملکرد روش های مختلف آماری در بازسازی داده های بارش ماهانه (مطالعه موردی: حوضه آبریز جیرفت) هشتمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، ایران، کرمان
14
محمد نادریان فر (1396) پیش بینی داده های تبخیر از تشت با استفاده از مدل های رگرسیونی (مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک شیراز) هشتمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، ایران، کرمان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
زهره افتخاری کنزرکی، مهدیه امیری نژاد، الهام رفیعی ساردوئی، محمد نادریان فر، امان الله سلیمانی (1400) ارزیابی تناسب اراضی جهت کشت آبی و دیم کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از روش فازی-سلسله مراتبی در شهرستان جیرفت
2
محمود تقی زاده، مهدیه امیری نژاد، امان الله سلیمانی، محمد نادریان فر (1398) اثر تنش خشکی بر عملکرد کمی و کیفی برخی ارقام کلزا (Brassica napus L.) در منطقه جیرفت
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • مشاور بخش آبیاری شرکت پاراب فارس در طرح انتقال آب از چاه نیمه های سیستان (1394 - 1395)
 • کارشناس بخش رودخانه شرکت ساز آب شرق مشهد (1389 - 1391)
بیشتر

گالری تصاویر

  11