06 خرداد 1401
ارسلان فاريابي

ارسلان فاریابی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: جیرفت، دانشگاه جیرفت، دانشکده کشاورزی، دفتر گروه مهندسی آب
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی آب / آبیاری و زهکشی
تلفن: 034-43347061 (داخلی 206)
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی آبیاری و زهکشی ، دانشگاه شهرکرد ، ایران (1390 - 1395)
  عنوان رساله: بررسی امکان کاربرد پساب حوضچه های پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان برای استفاده در سیستم های آبیاری قطره ای
 • کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ، دانشگاه کردستان ، ایران (1386 - 1388)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی و ارزیابی فنی سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت اجرا شده در دشت دهگلان
 • کارشناسی مهندسی کشاورزی-آب ، دانشگاه زابل ، ایران (1382 - 1386)
  عنوان پایان‌نامه: نظام توزیع آب آبیاری در سیستان
بیشتر

برنامه تحقیقاتی آینده

 • طراحی و ارزیابی سیستم های آبیاری تحت فشار
 • فیزیک خاک
 • کیفیت آب
 • استفاده از آبهای نامتعارف در آبیاری
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
محمد نادریان فر، ارسلان فاریابی، شاپور کوهستانی، مریم صفوی گرینی (1400) بررسی تغییرات نوسانات سطح آب زیرزمینی در حوضه آبریز هلیل رود جیرفت فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب: 41; 141-159
2
Arsalan Faryabi, Eisa Maroufpoor, Houshang Ghamarnia, Goran Yamin Moshrefi (2020) Comparison of Fixed Classical Sprinkler and Wheel Move Irrigation Systems in Dehgolan Plain, Northwest of Iran IRRIGATION AND DRAINAGE: 69; 1-11
3
ارسلان فاریابی، عیسی معروف پور، بهزاد قربانی، برزان بهرامی کمانگر (1398) تأثیر شستشوی حوضچه های پرورش ماهی قزل آلا بر کیفیت پساب و عمل کرد سیستم کنترل مرکزی آبیاری قطره ای حفاظت منابع آب و خاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات: 2; 1-15
4
Mohammad Naderianfar, Arsalan Faryabi, Hadi Dehghan (2018) Estimation of the Wind Drift and Evaporation Losses in the Sprinkler Irrigation of Urban Green Spaces Progress in Agricultural Engineering Sciences: 14; 1-20
5
ارسلان فاریابی، بهزاد قربانی، عیسی معروف پور، برزان بهرامی کمانگر (1396) بررسی انسداد نسبی قطره چکان ها در آبیاری قطره ای تحت شرایط استفاده از پساب حوضچه های پرورش ماهی پژوهش آب ایران: 11; 45-54
6
یاسر استواری، ارسلان فاریابی، علی اکبر موسوی (1396) ارزیابی و مقایسه دو مجموعه توابع انتقالی در برآورد برخی نقاط منحنی مشخصه رطوبتی خاک نشریه پژوهش آب در کشاورزی: 2; 233-243
7
ارسلان فاریابی، بهزاد قربانی، عیسی معروف پور، برزان بهرامی کمانگر (1394) تأثیر کیفیت پساب مزارع پرورش ماهی بر عملکرد هیدرولیکی قطره چکان های تنظیم شونده نتافیم و میکروفلاپر نشریه پژوهش آب در کشاورزی: 1; 103-117
8
ارسلان فاریابی، بهزاد قربانی (1394) ارزیابی معادلات یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی و امکان استفاده آنها در شرایط مختلف مزرعه ای نشریه پژوهش آب در کشاورزی: 4; 525-536
9
Eisa Maroufpoor, Arsalan Faryabi, Houshang Ghamarnia (2010) Evaluation of Uniformity Coefficients for Sprinkler Irrigation Systems under Different Field Conditions in Kurdistan Province (Northwest of Iran). Soil and Water Research: 4; 139-145
10
گوران یمین مشرفی، عیسی معروف پور، هوشنگ قمرنیا، ارسلان فاریابی (1389) تعیین مناسب ترین تابع توزیع ضریب یکنواختی و یکنواختی توزیع سیستم های آبیاری بارانی دشت دهگلان. پژوهش آب ایران: 6; 95-97
11
ارسلان فاریابی، عیسی معروف پور، هوشنگ قمرنیا (1389) بررسی و ارزیابی سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت دشت دهگلان کردستان علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق) - دانشگاه صنعتی اصفهان: 14; 1-15
مقاله ارائه‌شده
1
ارسلان فاریابی (1400) بررسی نقش تغذیه ای پساب پرورش ماهی در مزارع کشاورزی اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت، ایران، تهران
2
ارسلان فاریابی، احمد تقوی، زینب صادقی (1397) بررسی تاثیر ارتفاع آبپاش بر تلفات تبخیر و باد و ضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
3
ارسلان فاریابی (1397) نقش پسماند غذای ماهیان در کیفیت پساب پرورش ماهی برای استفاده در سیستم های آبیاری قطره ای دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
4
ارسلان فاریابی (1397) بررسی استفاده از استوانه منفرد بجای استوانه های مضاعف در تعیین معادلات نفوذ آب در خاک دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
5
ارسلان فاریابی، عیسی معروف پور (1397) تأثیر پساب مزارع پرورش ماهی بر خصوصیات کیفی خاک و محیط زیست تحت شرایط آبیاری قطره ای اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی)، ایران، تهران
6
ارسلان فاریابی، بهزاد قربانی، عیسی معروف پور (1397) بررسی کیفیت پساب مزارع پرورش ماهی برای استفاده در سیستم های آبیاری قطره ای اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی)، ایران، تهران
7
ارسلان فاریابی (1397) تأثیر عملیات غذادهی ماهیان بر کیفیت پساب مزارع پرورش ماهی برای استفاده در سیستم های آبیاری قطره ای اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی)، ایران، تهران
8
ارسلان فاریابی، بهزاد قربانی، مظاهر امینی، سونیا زبردست، سید علی اصغر هاشمی (1391) مدیریت کارآمد مزرعه در شرایط آبیاری بارانی با سیستم کلاسیک ثابت-آبپاش متحرک سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، ایران، 2
9
ارسلان فاریابی، عیسی معروف پور، هوشنگ قمرنیا، گوران یمین مشرفی (1388) بررسی عملکرد سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت دشت دهگلان دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، ایران، 2
10
گوران یمین مشرفی، عیسی معروف پور، هوشنگ قمرنیا، ارسلان فاریابی (1388) بررسی توابع توزیع یکنواختی درسیستم های آبیاری بارانی دشت دهگلان دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، ایران، 2
11
ارسلان فاریابی، عیسی معروف پور، هوشنگ قمرنیا (1387) ارزیابی معادلات یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور)، ایران، 4
12
گوران یمین مشرفی، عیسی معروف پور، بهمن بهرام نژاد، ارسلان فاریابی (1387) بررسی فرایند نفوذ با استفاده از استوانه های مضاعف و منفرد سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور)، ایران، 4
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!