بدنه خبر

صفحه نخست /چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه ...

چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی در نشریات Q1

دوشنبه / 04 بهمن 1400

مقاله یکی از اعضای هیأت علمی گروه زیست شناسی در نشریه Q1  منتشر شد. این مقاله با عنوان:

 Ethnopharmacological study of medicinal plants in Sarvabad, Kurdistan province, Iran

توسط جناب آقای دکتر سید حمزه حسینی و همکاران در نشریه  Journal of Ethnopharmacology  به چاپ رسیده  است.  مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه این موفقیت را خدمت ایشان تبریک عرض می‌نماید.

بایگانی خبرها