بدنه خبر

صفحه نخست /انتخاب کتاب عضو هیأت علمی ...

انتخاب کتاب عضو هیأت علمی دانشگاه جیرفت به عنوان کتاب قابل تقدیر استان

چهارشنبه / 01 دی 1400

کتاب "قصه فرزانگان دیوانه" ترجمه ارزشمند جناب آقای دکتر یوسف اصغری بایقوت از کتاب اصلی "عُقَلاء المَجانِین" از میان بیش از 700 اثر ارسال شده به دبیرخانه "بیست و یکمین دوره جایزه کتاب سال استان کرمان" بعد از داوری تخصصی به عنوان یکی از 30 اثر قابل تقدیر معرفی شد و مورد تجلیل قرار گرفت. این اثر در سال 1396 توسط انتشارات دانشگاه جیرفت به زیور طبع آراسته شد.

مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه این موفقیت را خدمت جناب آقای دکتر اصغری بایقوت تبریک عرض نموده و مزید توفیقات ایشان را از درگاه خداوند متعال مسألت دارد.

 
بایگانی خبرها