بدنه خبر

صفحه نخست /چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه ...

چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه علوم خاک در نشریات Q1

دوشنبه / 25 شهریور 1398

دو مقاله یکی از اعضاء هیات علمی گروه علوم خاک در نشریات Q۱ چاپ شده است این مقاله ها  با عناوین ذیل

 
·         Determining the features influencing the-S soil quality index in a semiarid region of Iran using a hybrid GA-ANN algorithm
 
 
·         Optimal feature selection for prediction of wind erosion threshold friction velocity using a modified evolution algorithm

 

 

توسط جناب آقای دکتر حسین شکفته و همکاران در نشریه Geoderma  به چاپ رسیده است JRK این نشریه براساس  پایگاه گزارشهای استنادی نشریات ((Journal Citation Reports 0.882 است.

مدیریت پژوهشی این موفقیت را به ایشان تبریک می‌گوید.

بایگانی خبرها