بدنه خبر

صفحه نخست /اطلاع رسانی مرکز مطالعات و ...

اطلاع رسانی مرکز مطالعات و همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریICRP در راستای طرح پژوهشی با کیفیت بالا

شنبه / 25 خرداد 1398

فراخوان اولویت های پژوهشی سال 1398 در سایت مرکز به آدرس ذیل قرار گرفته است 
 
www.cissc.ir  
بایگانی خبرها