بدنه خبر

صفحه نخست /چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه ...

چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک در نشریات Q1

چهارشنبه / 22 خرداد 1398

مقاله یکی از اعضاء هیات علمی گروه مکانیک در نشریات Q1 چاپ شده است این مقاله با عنوان ذیل

Effect of out-of-plane defects on the postbuckling behavior of graphene sheets based on nonlocal elasticity theory

توسط جناب آقای دکتر احمد سلیمانی و همکاران در نشریه Steel and Composite Structuresبه چاپ رسیده است JRK این نشریه براساس  پایگاه گزارشهای استنادی نشریات ((Journal Citation Reports 0/938است.

مدیریت پژوهشی این موفقیت را به ایشان تبریک می‌گوید.

بایگانی خبرها