08 بهمن 1400
مهدي وزيني افضل

مهدی وزینی افضل

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت. گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ ایران اسلامی
تلفن: 09125347720
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی تاریخ ایران اسلامی ، دانشگاه اصفهان ، . (1390 - 1394)
    عنوان رساله: سیاست ها، چالش ها و کارکردهای راه سازی شوسه در نیمه دوم قاجار با تاکید بر نقش روسیه و انگلستان
  • کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی ، دانشگاه تهران ، . (1386 - 1390)
  • کارشناسی تاریخ ، دانشگاه تهران ، . (1382 - 1386)
    عنوان پایان‌نامه: .
بیشتر

علایق پژوهشی

  • تاریخ امپراطوری های ترک و عثمانی
  • روابط ایران و عثمانی در دوره صفویه و قاجاریه
  • تاریخ انقلاب مشروطه ایران
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
مهدی وزینی افضل (1399) نقش مهندس آلبرت کاستگرخان در توسعۀ ایران دورۀ قاجار گنجینه اسناد: سال 30، شماره 4، شماره پیاپی 120; 112-145
2
3
مهدی وزینی افضل، علی ابوالقاسمی (1399) خاندان محلی شمله خوزستان در مرکز گریزی از سلجوقیان (548-591 هـ.ق) تاریخ اسلام: ;
4
مهدی وزینی افضل (1399) مشکلات شرکت زیگلر در صادرات فرش دست باف ایران در دورۀ قاجار تاریخ روابط خارجی - وزارت امور خارجه: دوره 21، شماره 84; 107-136
5
علی ابوالقاسمی، مهدی وزینی افضل (1399) تبارشناسی هویت ایلی و چالش های ولایت بیات در ایلام از زمان سلجوقیان تا قاجار فرهنگ ایلام - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام: دوره 21, شماره 66 و 67; 132-147
6
علی ابوالقاسمی، مهدی وزینی افضل (1398) ترجمه کتاب چهار سفر اولیاء چلبی سیاح عثمانی به ایران در دوره شاه صفی و شاه عباس دوم صفوی 1056-1077هـ.ق/ 1667-1646م تحقیقات جدید در علوم انسانی: دوره جدید، شماره 25، زمستان 1398; 281-261
7
8
9
مهدی وزینی افضل (1398) منافع اقتصادی و سیاسی روسیه و انگلستان در راه سازی شوسه در ایران دوره قاجار تاریخ نو: سال نهم. شماره 26.; 3-38
10
مهدی وزینی افضل (1397) دیدگاه ها و مواضع طبقات تاثیرگذار جامعه قاجار در توسعه راه سازی مجله آرشیو ملی: شماره 4. شماره پیاپی 16 .; 48-91
11
مهدی وزینی افضل، مرتضی نورائی، علی اکبر جعفری (1395) سیاست ها و چالش های ناصرالدین شاه در توسعه راه مازندران پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام – دانشگاه سیستان و بلوچستان: دوره 10، شماره 16; 235-260
12
مهدی وزینی افضل، مرتضی نورائی، علی اکبر جعفری (1394) سیاست ها و عملکرد ناصرالدین شاه در توسعه راه های گیلان با تاکید بر بازخوانی و تحلیل سند امتیازنامه راه شوسه انزلی به قزوین گنجینه اسناد: شماره 1، دوره 25; 52-80
13
بهنام فر محمدحسن، مهدی وزینی افضل (1392) مطالعه و تصحیح رساله ای از نظام الدین احمد گیلانی درباره خواص برخی از گیاهان طب سنتی، اسلام و ایران: سال چهارم. شماره سوم; 266-274
14
مسعود مرادی، مهدی وزینی افضل، معصومه صابحکاران (1392) اداره بلوچستان از طریق حاکمان کرمان (از دوره ناصری تا اوایل پهلوی) پیام بهارستان: شماره 19. سال پنجم; 247-262
15
مهدی وزینی افضل، ذبیح الله اعظمی ساردوئی (1391) ورود سیب زمینی به ایران تحولی اساسی در کشاورزی سنتی دوره قاجاریه مطالعات تاریخ فرهنگی - انجمن ایرانی تاریخ: سوم شماره 12; 131-155
16
مهدی وزینی افضل، حسین اسماعیلی نصرآبادی (1390) تبیین و بررسی امتیازنامه راه شوسه تهران به قم در دوره ناصرالدین شاه مطالعات تاریخ فرهنگی - انجمن ایرانی تاریخ: سال سوم. شماره 10; 103-132
17
مهدی وزینی افضل (1390) تعمیر و توسعه راه تهران ــ قم در دوره قاجار تحقیقات تاریخ اجتماعی: سال اول. شماره دوم; 101 - 123
18
مهدی وزینی افضل، حسین اسماعیلی نصرآبادی (1390) واکاوی هم گرایی و واگرایی اشاعره و حنابله در دوره سلجوقی در بغداد (429-465 ه.ق) تاریخ اسلام: شماره 3. شماره مسلسل 47; 153 - 184
19
مهدی وزینی افضل، حسین اسماعیلی نصرآبادی (1390) دارالشفا نخستین بیمارستان قم در دوره قاجاریه پژوهش نامه تاریخ: سال 6. شماره 24; 189-208
20
مهدی وزینی افضل (1390) توسعه حرم حضرت معصومه و افزایش زائران قم در دوره ناصرالدین شاه پژوهش در تاریخ: سال اول. شماره چهارم; 65-76
21
مهدی وزینی افضل (1389) سیاست های فتحعلی شاه در توسعه عمرانی قم پژوهش در تاریخ: سال اول. شماره اول; 101 - 119
مقاله ارائه‌شده
1
مهدی وزینی افضل (1400) بازخوانی مواضع شیخ محمد خیابانی در قالب تعلیم و تربیت اسلامی در برابر اولتیماتوم روسیه به مجلس دوم شورای ملی اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت، ایران، بندرعباس
2
مهدی وزینی افضل (1400) تعلیم و تربیت در جامعه شیعی صفوی در سیاحتنامه اولیاء چلبی و بررسی تشابهات آن با اشارات سیّاحان اروپایی در عصر صفویه اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت، ایران، بندرعباس
3
مهدی وزینی افضل، علی ابوالقاسمی (1399) تبیین و بررسی گرته برداری اولیاء چلبی سیاح اهل عثمانی از نوشته های حمدالله مستوفی اولین همایش ملی میراث علمی و فرهنگی حمدالله مستوفی قزوینی، ایران، قزوین
4
مهدی وزینی افضل (1398) دستاوردهای نوین تربیتی قم در دوره قاجار (مطالعه موردی: سیاست های توسعه مدرسه سازی در قم) دومین کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاوردهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری "از نگاه معلم"، ایران، میناب
5
مهدی وزینی افضل، حسین اسماعیلی نصرآبادی (1391) نوسازی ناوگان دریایی ایران در دوره قاجار و تاثیر آن بر تجارت خلیج فارس سومین همایش بین المللی دوسالانه خلیج فارس، ایران، تهران
6
حسین اسماعیلی نصرآبادی، مهدی وزینی افضل (1391) توپونومی و جغرافیای تاریخی حلوان پنجمین همایش ملی نامهای جغرافیایی، ایران، 2
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
1
2
3
مهدی وزینی افضل (1397) تاریخ ایران اسلامی شابک:978-964-184-385-6‬‬‬
4
مهدی وزینی افضل (1396) تاریخ جهان شابک:‏‫ 978-964-184-402-0‮‬‬
5
مهدی وزینی افضل (1396) تاریخ ایران باستان شابک:‏‫978-964-184-068-8
6
مهدی وزینی افضل، کوهسار نظری (1394) تاریخ اسلام شابک:978-964-184-378-8‬‬‬‬
7
محمدرضا سلیمی، مهدی وزینی افضل (1394) زبان انگلیسی تخصصی در تاریخ شابک:‭978-964-184-505-8‬
8
مهدی وزینی افضل، محمدرضا سلیمی (1392) تاریخ جهان اسلام از آغاز تا پایان عثمانی شابک:‭ ‏‫‭978-600-232-384-2‬‬
9
مهدی وزینی افضل، محمدرضا سلیمی (1392) تاریخ ایران از قاجار تا انقلاب اسلامی شابک:978-600-232-387-3
10
مهدی وزینی افضل، محمدرضا سلیمی (1392) تاریخ ایران از آغاز تا پایان صفوی شابک:978-600-232-386-6‬‬
11
سید احمد موسوی، مهدی وزینی افضل (1391) خلیج فارس از دیروز تا امروز شابک:978-600-90750-3-4‬
12
مهدی وزینی افضل، پرویز حسین طلایی (1390) تاریخ ایران قبل از اسلام شابک:978-600-232-236-4‬
13
مهدی وزینی افضل (1388) زبان عربی تخصصی در تاریخ شابک:‏‫:‭ ‏‫‬‭978-964-184-083-1‬
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
مهدی وزینی افضل (1397) راه آهن در کشاکش نگاه سیاست مداران و روشنفکران دوره قاجار سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران