06 خرداد 1401

امید شریفی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ترویج و توسعه روستایی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
امید شریفی، محمد جواد مهدی زاده، سامان ضیایی، محمد احمد پور برازجانی (1400) تأثیر توسعه مالی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی (مورد مطالعه: کشورهای منتخب خاورمیانه با تأکید بر ایران) فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران: 10.22059/IJAEDR.2021.310513.668952; 1-12
2
شبنم سرور امینی، علی اسدی، خلیل کلانتری، امید شریفی (1399) تحلیل اثرات طرح تجهیز و نوساری باغات انگور استان همدان از دیدگاه باغداران فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران: ;
3
امید شریفی، علی اسدی، خلیل کلانتری، سید محمود حسینی (1398) تعیین کننده های پایداری کشت گلخانه ای با تاکید بر عوامل آموزشی در جنوب استان کرمان مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار: 8; 153-174
4
امید شریفی، امیر افضلی گروه، مونا بابایی (1398) شناسایی چالش های توسعه کشاورزی پایدار در جنوب استان کرمان جغرافیا و پایداری محیط: 30; 91 -106
5
امید شریفی، خلیل کلانتری، سید محمود حسینی، مسلم سواری (1395) تحلیلی بر وضعیت پایداری گلخانه های جنوب استان کرمان و عوامل تاثیر گذار برآن فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران: ;
مقاله ارائه‌شده
1
امید شریفی، محمد جواد مهدی زاده (1399) چالش های اقتصادی توسعه پایدار در جوامع روستایی اولین همایش ملی توسعه روستایی، اشتغال و کارآفرینی، ایران، رشت
2
حمید محمدی، امید شریفی، محمد جواد مهدی زاده (1399) بررسی نقش مولفه های آمیخته بازاریابی بر گسترش صادرات محصولات کشاورزی (مورد مطالعه: محصول خرما) اولین همایش ملی اقتصاد، تجاری سازی و فرآوری محصول خرما، ایران، زاهدان
3
امید شریفی، محمد جواد مهدی زاده (1398) شناسایی و تحلیل نقش تعاونیهای محصولات کشاورزی در بازاریابی محصولات کشاورزی چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری، ایران، اهواز
4
امید شریفی، محمد جواد مهدی زاده (1397) نقش ترویج و آموزش کشاورزی در راستای مدیریت بهینه آب در بخش کشاورزی )مطالعه موردی: کشاورزان شهرستان جیرفت( ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت جامع منابع آب و خاک، ایران، کرمان
5
امید شریفی، محمد جواد مهدی زاده (1397) بررسی مشکلات بازاریابی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: باغداران شهرستان جیرفت) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
6
امید شریفی، محمد جواد مهدی زاده (1397) کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی سطح آب های زیر زمینی دشت جیرفت اولین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب، ایران، بیرجند
7
امید شریفی، ناصر آقاعباسی، محمد جواد مهدی زاده (1397) بررسی ابعاد نگرش زیست محیطی کشاورزان به مسئله رعایت آلودگی محیط زیست ( مطالعه موردی: گلخانه داران شهرستان جیرفت) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، ایران، کرمان
8
ناصر آقاعباسی، امید شریفی، محمد جواد مهدی زاده (1396) پیش بینی سطح آب های زیرزمینی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت جیرفت) سومین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی ایران، ایران، گیلان
9
ناصر آقاعباسی، امید شریفی، محمد جواد مهدی زاده (1396) بررسی رابطه توسعه پایدار و رفاه اجتماعی در جوامع روستایی سومین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی ایران، ایران، گیلان
10
محمد جواد مهدی زاده، ناصر آقاعباسی، امید شریفی (1396) بررسی رابطه بین نرخ ارز حقیقی و تولیدات بخش کشاورزی تحقیقات علمی جهان در مدیریت، حسابداری ، حقوق و علوم اجتماعی، ایران، شوشتر
11
لیلا صفا، امید شریفی (1396) بررسی نقش صنایع روستایی در توسعه روستاها اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی، ایران، زنجان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
ناصر آقاعباسی، محمد جواد مهدی زاده، امید شریفی (1397) بررسی تأثیر شوک های پیش بینی شده و پیش بینی نشده نرخ ارز بر نوسانات تولید ناخالص داخلی در ایران دانشگاه جیرفت
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!