06 مهر 1402
علي شهدادي

علی شهدادی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا- گرایش برنامه ریزی روستایی
تلفن: 9173631135
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
علی شهدادی (1402) تبیین الگوی جاری مدیریت شهری و ارایه مدل بهینه حکمروایی شهری در جیرفت پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری: 10.22059/JURBANGEO.2023.354548.1787; 10.22059/JURBANGEO.2
2
سید رضا حسینی کهنوج، حمدالله سجاسی قیداری، علی اکبر عنابستانی، علی شهدادی (1400) شناسایی چالش های پیش روی توسعه اکوسیستم کسب وکارهای کارآفرینانه گردشگری روستایی (موردمطالعه: بخش ساردوئیه در شهرستان جیرفت) پژوهشهای روستایی - دانشگاه تهران: 12; 700-715
3
سید رضا حسینی کهنوج، حمدالله سجاسی قیداری، علی اکبر عنابستانی، علی شهدادی (1400) شناسایی چالش های اثرگذار بر توسعه اکوسیستم کسب و کارهای گردشگری با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی برنامه ریزی و آمایش فضا: 25; 71-112
4
سید رضا حسینی کهنوج، حمدالله سجاسی قیداری، علی اکبر عنابستانی، علی شهدادی (1400) شناسایی و اولویت بندی مسیرهای عمدۀ کسب کسب و کارهای گردشگری مناطق روستایی شهرستان جیرفت با استفاده از عملگرهای فازی مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای: 5; 1-20
5
Nasir Eskandari, Francois Desset, mojgan shafiee, meysam shahsavari, Salman Anjoomroz, Ali Shahdadi, ali daneshi maskooni, Massimo Vidale, irene caldana (2021) Preliminary Report on the Survey of Hajjiabad- Varamin, a Site of the Konar Sandal Settlement Network (Jiroft, Kerman, Iran) IRAN, the journal of the British Institute of Persian Studies: 10.1080/05786967.2021.1936595; 1-28
6
ali Azareh, Elham Rafiei Sardoii, hamid Gholami, amir hossein moosavi, Ali Shahdadi, Saeed Barkhorimehni (2021) Detection and prediction of lake degradation using landscape metrics and remote sensing dataset ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH: 1; 1-16
7
نصیر اسکندری، ماسیمو ویداله، علی اکبر مسگر، مژگان شفیعی، میثم شهسواری، علی شهدادی، سلمان انجم روز، اکبر عابدی، فرانسوا دوسه (1399) تمدن جیرفت (براساس متون میخی بینالنهرینی و کشفیات باستانشناختی در محوطههای باستانی ورامین و کنارصندل جیرفت) فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام و ایران: 47; 11-29
8
علی شهدادی، علی آذره (1399) تبیین الگوهای غذایی در سکونت گاه های روستایی شهرستان جیرفت با رویکرد آمایش سرزمین جغرافیا - انجمن جغرافیایی ایران: 66; 128-146
9
علی شهدادی، حمدالله سجاسی قیداری، مهدی میرزاده کوهشاهی، فریبا حسنی، سید رضا حسینی کهنوج (1399) ارزیابی وضع موجود نظام سلسله مراتبی جمعیت شهرهای جنوب شرق ایران و تأثیر آن بر آینده شاخصهای توسعه منطقه ای برنامه ریزی منطقه ای - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت: دوره 10 شماره 38; 1-18
10
ali Azareh, Elham Rafiei Sardoii, Bahram Choubin, Saeed Barkhorimehni, Ali Shahdadi, Shahaboddin Shamshirband, Jan Adamovski (2019) Incorporating multi-criteria decision-making and fuzzy-value functions for flood susceptibility assessment Geocarto International: 34; 1-21
11
علی شهدادی، یوسف قنبری، الهام سلمانی زاد دلیگانی، علی آذره (1398) پتانسیل سنجی و مکان یابی مناطق مستعد احداث اکوکمپ های عشایری (مطالعه موردی: بخشی از شهرستان سمیرم) جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) - موسسه آموزش عالی بین المللی قشم: سال نهم شماره 3; 293-306
12
مهدی میرزاده کوهشاهی، علی شهدادی، منا رستمی (1398) تعیین مناسب‏ ترین زیست ‏بوم‏های توسعۀ بوم‏گردی جامعه بنیاد (مورد مطالعه: دهستان سیاهو بندرعباس) مطالعات اجتماعی گردشگری: 13; 53-80
13
علی شهدادی، حمدالله سجاسی قیداری، مهدی میرزاده کوهشاهی، امید بیون، سید رضا حسینی کهنوج (1398) سنجش میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان کرمان با استفاده از تکنیک ادغام برنامه ریزی منطقه ای - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت: 33; 55-72
14
مهدی میرزاده کوهشاهی، علی شهدادی، منا رستمی (1398) تحلیل ظرفیت های محلی برای توسعۀ بوم‏گردی در روستای بنگلایان بندرعباس روستا و توسعه - جهاد کشاورزی: 85; 45-70
15
امین دهقانی، علی شهدادی (1397) بررسی و تحلیل عملکرد دفاتر (ICT) در ارائه خدمات به سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان جیرفت مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی: 2; 409-423
16
حمدالله سجاسی قیداری، طاهره صادقلو، علی شهدادی (1394) اثرات جهانی شدن بر تغییرات سبک زندگی در نواحی روستایی مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی - پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: 4; 153-188
17
حمدالله سجاسی قیداری، طاهره صادقلو، علی شهدادی (1394) اثرات جهانی شدن بر تغییرات سبک زندگی در نواحی روستایی مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی: 4; 153-188
18
حسنعلی فرجی سبکبار، سید علی بدری، حمدالله سجاسی قیداری، طاهره صادقلو، علی شهدادی (1390) اولویت بندی توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک پرومتی مطالعه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده استان زنجان پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهشهای جغرافیایی سابق) - موسسه جغرافیای دانشگاه تهران: 75; 53-68
19
Ali Shahdadi, Homa Zanjanizadeh Eazazi (2008) Fear of crime among women, causes and consequences (A case study on BandarAbbas, Hormozgan province مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران: 2; 162-118
20
رضا علی نوروزی، علی شهدادی (1385) درآمدی بر نظریات هابرماس در روش شناسی علوم انسانی روش شناسی علوم انسانی - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: 47; 115-135
مقاله ارائه‌شده
1
علی شهدادی، مرضیه رضانژاد، اعظم آسیابر (1400) مدل تبیین مشارکت روستاییان در حفاظت از آثار باستانی(نمونه موردی: روستاییان ساکن در محوطه های باستانی همجوار با تپه کنار صندل و تپه ورامین جیرفت-ایران) نخستین همایش بین المللی باستان شناسی و تاریخ حوزۀ فرهنگی هلیل رود، ایران، جیرفت
2
3
علی شهدادی، علی اکبر اخوان (1396) تحلیل نقش تقسیمات کشوری بر توسعه شهرستان داراب دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران، ایران، شاهرود
4
امین دهقانی، علی شهدادی (1396) نقش جاذبه های تاریخی شهرستان جیرفت در جذب گردشگر دومین همایش بین المللی باستان شناسی جنوب شرق ایران، ایران، جیرفت
5
رضا صحت منش، علی شهدادی، ندا امیر محمودی (1396) جغرافیای اقتصادی جیرفت در قرون نخستین اسلامی(7-1) دومین همایش بین المللی باستان شناسی جنوب شرق ایران، ایران، جیرفت
6
مهدی میرزاده کوهشاهی، علی شهدادی، منا رستمی (1396) قابلیت‏های اکوتوریسم جامعه‏ بنیاد و موانع فراروی توسعه آن در ایران اولین کنفرانس ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی-دانشگاه زنجان -29 شهریور 1396، ایران، زنجان
7
امین دهقانی، علی شهدادی (1396) نقش طرح های آبخیزداری در توسعه روستایی اولین کنفرانس ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی-دانشگاه زنجان -29 شهریور 1396، ایران، زنجان
8
امین دهقانی، علی شهدادی (1396) بررسی تأثیر مخاطرات محیطی بر سکونتگاه های روستایی اولین کنفرانس ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی-دانشگاه زنجان -29 شهریور 1396، ایران، زنجان
9
Ali Shahdadi, marzieyeh rezanajad (2016) Physical factors affecting the citizens’ security feeling in communal spaces (case study: BandarAbbas city) 9th International Conference on Innovation in Urban and Regional Planning, ITALY, Torino
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
فرشاد سلیمانی ساردو، طیبه مصباح زاده، علی شهدادی، الهام رفیعی ساردوئی (1399) تجزیه و تحلیل روند بیابان زایی و مدیریت جامع منابع آب در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی جنوب استان کرمان) سازمان برنامه و بودجه کشور
2
علی شهدادی، علی آذره (1397) مکان یابی آرامستان مرکزی شهرستان جیرفت با رویکرد آمایش سرزمین دانشگاه جیرفت-طرح به سفارش فرمانداری جیرفت در راستای پاسخگویی به نیازهای شهرستان انجام شده است.
3
Ali Shahdadi, Mehdi mirzadekouhshahi, Saeed Barkhorimehni (2017) THE SOCIO-ECONOMIC BASELINE SURVEY FOR THE PROJECT FOR COMMUNITY-BASED SUSTAINABLE DEVELOPMENT MASTER PLAN OF QESHM ISLAND TOWARD”ECO-ISLAND” IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN JICA-Japan از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه هرمزگان
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!