06 مهر 1402
مهدي دهرامي

مهدی دهرامی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: جیرفت، کیلومتر 8 جاده بندرعباس، دانشگاه جیرفت، گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 09171847287
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه اراک ، ایران (1389 - 1392)
  عنوان رساله: بررسی عناصر موثر در انسجام شعر معاصر
 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، ایران (1386 - 1388)
  عنوان پایان‌نامه: مقایسه توازن موسیقایی میان غزلیات سعدی و عماد فقیه کرمانی
 • کارشناسی ژبان و ادبیات فارسی ، هرمزگان ، ایران (1381 - 1385)
  عنوان پایان‌نامه: -
بیشتر

برنامه تحقیقاتی آینده

 • ادبیات معاصر(نظم)
 • بلاغت
 • دستور زبان فارسی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
یوسف اصغری بایقوت، مهدی دهرامی (1402) کم گوی و گزیده گوی چون دُرّ(شگردهای فشرده سازی معنا در مخزن الاسرار نظامی) مطالعات زبانی بلاغی (دانشکده علوم انسانی سابق) - دانشگاه سمنان - با همکاری انجمن زبان و ادبیات فارسی: 1; 1
2
مهدی دهرامی، روح الله خادمی (1402) پندنامه منظوم انوشیروان و انتساب آن به امیر حکیم برهانی شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز: 1; 197
3
حشمت الله آذرمکان، اسدالله نوروزی، مهدی دهرامی (1402) علل درج بن مایه رزم در منظومه های غنایی پژوهشنامه ادب غنایی - دانشگاه سیستان و بلوچستان: 1; 1
4
مهدی دهرامی (1401) سیر و جایگاه قالب مثنوی در تذکره های فارسی فصلنامه تاریخ ادبیات: 1; doi
5
علی اکبر کمالی نهاد، مهدی دهرامی (1401) گونه‏ های بازگشت به گذشته در روایات قرآنی و کارکردهای هنری آنها روایت شناسی: 1; 399
6
محسن (اکبری زاده)بتلاب اکبرآبادی، مهدی دهرامی (1401) مقایسه کارکردهای ارتباطی تلمیح در متون غنایی و تعلیمی(با تکیه بر آثار سعدی) پژوهشهای ادبی - انجمن زبان و ادبیات فارسی: 1; 9-35
7
یوسف اصغری بایقوت، مهدی دهرامی (1399) جایگاه ترادفات معطوف در غزلیات حافظ شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز: 46; 27-46
8
9
علی اکبر کمالی نهاد، مهدی دهرامی (1399) تکرار مضمون و اندیشه و دلایل آن در غزلیات سعدی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب): 1; 121-141
10
مهدی دهرامی، محسن (اکبری زاده)بتلاب اکبرآبادی (1399) روایت شناسی جمله معترضه در تاریخ بیهقی ادب و زبان فارسی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابق) دانشگاه شهید باهنر کرمان: 1; 53-73
11
مهدی دهرامی (1398) سنت خاتمه سرایی در منظومه های فارسی و ساختار و محتوای آن (تا قرن هفتم) ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه تهران: 1; 125-143
12
مهدی دهرامی (1398) سیر و تطور ردیف در قالب مثنوی برحسب نوع ادبی مطالعات زبانی بلاغی (دانشکده علوم انسانی سابق) - دانشگاه سمنان - با همکاری انجمن زبان و ادبیات فارسی: doi 10.22075/JLRS.2019.14227.1163; 1-20
13
مهدی دهرامی (1398) رد انتساب عجایب الدنیا به ابوالموید بلخی برحسب مقایسه این اثر و عجایب مندرج در گرشاسب نامه اسدی طوسی متن شناسی ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه اصفهان: 10.22108/RPLL.2019.115838.1466; 1-20
14
مهدی دهرامی (1397) بررسی ساختار و محتوای آستانه سرایی در منظومه های فارسی تا قرن ششم پژوهشنامه ادب غنایی: 31; 47-66
15
محسن (اکبری زاده)بتلاب اکبرآبادی، مهدی دهرامی (1397) تصحیح و تحریفات ذوقی، خوانشی فعال (بررسی تحریفات بلاغی نساخان) پژوهشهای ادبی - انجمن زبان و ادبیات فارسی: 60; 9-40
16
مهدی دهرامی (1397) کارکردهای هنری و زیباشناختی تنازع در شعر متن پژوهی ادبی: doi 10.22054/LTR.2017.12885.1483; 1
17
مهدی دهرامی (1396) کارکردهای زیباشناختی ویژگی های فرهنگی سرزمین هند مطالعات شبه قاره - دانشگاه سیستان و بلوچستان - با همکاری دانشگاه های دیگر: دوره 9، شماره 32; 109-124
18
مهدی دهرامی (1396) بهره گیری ادبی از اصطلاحات و لغزش های عروض و قافیه در ساخت تصویر و مضمون شعر شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز: 10.22099/JBA.2017.26942.2808; 1-20
19
حجت اله امیدعلی، مهدی دهرامی (1396) وجوه زیباشناختی تصویر و هماهنگی آن با عاطفه و اندیشه در شعر نصرت رحمانی دو فصلنامه علوم ادبی: 11; 29-51
20
مهدی دهرامی، فهیمی پور مجتبی (1396) آفرین و نفرین در آثار ایرانی باستان و میانه مطالعات ایرانی: 1; 65-79
21
مهدی دهرامی، یوسف اصغری بایقوت (1396) شیوه های ساخت بستر و فضای مناسب برای پرداخت معانی در قرآن مطالعات قرآنی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت: 1; 33-48
22
مهدی دهرامی (1395) منظومه های علمی و آموزشی در ادبیات فارسی و بررسی سیر و محتوای آن (تا قرن نهم) جستارهای ادبی(ادبیات و علوم انسانی سابق)-دانشگاه فردوسی مشهد: 195; 1-22
23
24
مهدی دهرامی (1395) بررسی ساختار تصویر در شعر معاصر از منظر دستور زبان فارسی دو فصلنامه بلاغت کاربردی و نقد بلاغی: 1; 67-75
25
مهدی دهرامی (1395) کارکردهای زیباشناختی نقش نما در شعر معاصر جستارهای زبانی: 1; 87-104
26
مهدی دهرامی (1394) بررسی لحن در شعر اخوان (با تاکید بر مجموعه زندگی می گوید اما باز باید زیست) پژوهشنامه ادب غنایی - دانشگاه سیستان و بلوچستان: 1; 1-20
27
مهدی دهرامی (1394) حوزه تجربیات شاعرانه اخوان ثالث و نقد و بررسی زیباشناختی آن ادبیات پارسی معاصر - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: 1; 1-20
28
مهدی دهرامی (1394) بررسی چگونگی نام گذاری عنوان شعر در ادبیات سنتی و معاصر و کارکردهای زیباشناختی آن شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز: 1; 19-37
29
مهدی دهرامی، علی اکبر کمالی نهاد (1394) حس شاعرانه در سوگ سروده های موسوی گرمارودی ویژنامه فرهنگستان- ادبیات تطبیقی- فرهنگستان زبان وادب فارسی: 1; 55
30
یوسف اصغری بایقوت، مهدی دهرامی (1393) نقد:نقد و بررسی مقاله «بازخوانی و تصحیح ابیاتی از قصیده بغدادیه خاقانی(بر مدار نسخ چاپی)» سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب): 1; 459
31
مهدی دهرامی (1393) ترکیب سازی در شعر قیصر امین پور و نقش های هنری آن فصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغی: 1; 53
32
محمدرضا عمرانپور، مهدی دهرامی (1392) مقایسه چگونگی انعکاس ادبیات تعلیمی در اشعار نو و سنتی نیمایوشیج پژوهشنامه ادبیات تعلیمی: 1; 103
33
مهدی دهرامی، محمدرضا عمرانپور (1392) نقد و بررسی عاطفه در اشعار نیما یوشیج پژوهشنامه ادب غنایی: 1; 65
34
یوسف اصغری بایقوت، مهدی دهرامی (1391) مقایسه تطبیقی ساختار و محتوای قصاید عربی خاقانی با معلقات سبع جستارهای زبانی: 1; 27-47
35
یوسف اصغری بایقوت، مهدی دهرامی (1391) ضرورت تصحیح مجدد اشعار عربی خاقانی زبان و ادبیات فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه خوارزمی: 1; 7-24
36
محسن ذوالفقاری، مهدی دهرامی (1389) نقد وصف و جایگاه زیبایی شناختی آن در شعر خاقانی پژوهشنامه ادبیات تعلیمی: 1; 37-81
37
مریم خلیلی جهانتیغ، محمد بارانی، مهدی دهرامی (1389) ارتباط برون متنی و درون متنی غزلیات سعدی و عماد فقیه کرمانی (تاثیرپذیری های عماد کرمانی از سعدی شیرازی) شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز: 1; 79-97
38
محمد امیر مشهدی، عبدالله واثق عباسی، مهدی دهرامی (1389) استعاره های نو و چند لایه در شعر خاقانی فنون ادبی: 1; 81
39
مریم خلیلی جهانتیغ، محمد بارانی، مهدی دهرامی (1389) مقایسه توازن موسیقایی و معنایی ردیف در غزلیات سعدی و عماد فقیه فنون ادبی: 1; 17-30
مقاله ارائه‌شده
1
مهدی دهرامی (1400) جایگاه بلاغت و شگردهای آن در نام گذاری آثار ادبی نخستین همایش ملی بلاغت و نظریه پردازی ادبی، ایران، جیرفت
2
مهدی دهرامی (1398) جایگاه نیایش و گفتگو با خداوند در شعر انقلاب چهاردهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان وادب فارسی، ایران، ارومیه
3
مهدی دهرامی (1398) گفتگوی شعر لاهوتی و فرخی یزدی چهاردهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان وادب فارسی، ایران، ارومیه
4
مهدی دهرامی (1397) معیارهای انتخاب عنوان منظومه های فارسی تا قرن هشتم و دلایل رواج چنذعنوانی سومین همایش ملی زبان، ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر، ایران، مشهد
5
مهدی دهرامی (1397) انعکاس تعلیم و اخلاق در طنز (با تاکید بر شعر ابوالقاسم حالت) نخستین همایش ملی تحقیقات ادبی دانشگاه علامه طباطبایی، ایران، تهران
6
مهدی دهرامی (1397) جایگاه صورخیال و صنایع بدیعی در عنوان منظومه های فارسی نخستین همایش ملی تحقیقات ادبی دانشگاه علامه طباطبایی، ایران، تهران
7
مهدی دهرامی (1396) کارکردهای هنری و تعلیمی حکایت در تاریخ بیهقی نهمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی، ایران، بیرجند
8
مهدی دهرامی (1395) مشابهت های شخصیتی و فکری ابوسعید و حافظ و زمینه های اشتراک آن کنگره بین المللی زبان و ادبیات، ایران، مشهد
9
مهدی دهرامی (1395) شگردهای ساخت فضا در شعر اخوان ثالث کنگره بین المللی زبان و ادبیات، ایران، مشهد
10
مهدی دهرامی، فهیمی پور مجتبی (1395) فتنه غز و سیر تبدیل آن به پشتوانه ادبی شعر فارسی یازدهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان، ایران، گیلان- رشت
11
مهدی دهرامی (1395) ساخت فضای شعر بر پایه صورخیال در شعر نصرت رحمانی یازدهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان، ایران، گیلان- رشت
12
مهدی دهرامی (1395) تصاویر حزبی و تغزلی در اشعار لاهوتی یازدهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان، ایران، گیلان- رشت
13
مهدی دهرامی (1395) نقش بلاغت گفتار در ساخت و استمرار پیرنگ حکایات گلستان نخستین همایش متن پژوهی ادبی ( نگاهی تازه به گلستان سعدی )، ایران، تهران
14
مهدی دهرامی (1394) جلوه های تقابل در عاطفه، اندیشه و زبان شعر اخوان ثالث نخستین همایش ملی نکوداشت مهدی اخوان ثالث، ایران، یزد
15
مهدی دهرامی، یوسف اصغری بایقوت (1394) ادبیات بومی پشتوانۀ فرهنگی داستان های مدرن اولین همایش ملی بررسی فرهنگ و ادبیات بومی ایران زمین، ایران، خرم آباد
16
مهدی دهرامی، یوسف اصغری بایقوت (1394) بررسی عنصر تصویر در دوبیتی های کرمانشاهی اولین همایش ملی بررسی فرهنگ و ادبیات بومی ایران زمین، ایران، خرم آباد
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
مهدی دهرامی (1401) سیر مثنوی سرایی در ادب فارسی شابک:0 - 0 - 87779 - 266 - 879
2
مهدی دهرامی (1395) انسجام در شعر معاصر شابک:978-964-374-631-5
3
مهدی دهرامی (1395) دستور زبان شعر معاصر شابک:978-600-96475-1-4
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • مدیر پژوهشی (1395 - 1397)
بیشتر

گالری تصاویر

  دهرامي dehrami