06 تیر 1401
محمد نادريان فر

محمد نادریان فر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / دکتری آبیاری و زهکشی
تلفن: 03443347066
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین کارایی مصرف آب (WUE) محصولات گندم و ذرت علوفه ای در اراضی رودبار جنوب
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
جنوب کرمان، عملکرد کارایی مصرف آب آبیاری، گندم، مدیری آبیاری
پژوهشگران محمد نادریان فر، علی رضا بنی اسدی

چکیده

کمبود منابع آب ضرورت استفاده بهینه از آب برای تولید محصولات کشاورزی را نمایان می سازد. یکی از شاخص های اساسی در تعیین استفاده کارا از آب جهت محصولات کشاورزی شاخص کارایی مصرف آب آبیاری (WUE) می باشد. تحقیق حاضر با هدف تعیین کارایی مصرف آب آبیاری دو محصول گندم و ذرت علوفه ای که بخش عمده ای از آن در جنوب کرمان کشت می شود در سال زراعی 1399-1400 موردبررسی قرار گرفت لذا برای محاسبه شاخص کارایی مصرف آب آبیاری از آمار و اطلاعات مربوط به دو مزرعه به مساحت 40 هکتار (کشت گندم) و 20 هکتار (کشت ذرت علوفه ای) در روستای حاجی آباد واقع در بخش رودبار جنوب استفاده شد. در ابتدا مقدار دبی ورودی به مزرعه را بر اساس دبی که از چاه پمپ می شد به روش حجمی تعیین شد و عملکرد کل محصولات گندم (40 هکتار) و ذرت علوفه ای (20هکتار) در انتهای فصل کشت مشخص شد. نتایج نشان داد مقدار کارایی مصرف آب آبیاری آبیاری (WUE) برای گندم و ذرت علوفه ای در زمین موردمطالعه به ترتیب 47/0 و 409/4 کیلوگرم بر مترمکعب به دست آمد. یکی از دلایل اصلی اینکه کارایی مصرف آب آبیاری مقدار آن برای گندم کم به دست آمده است کاهش نزولات جوی در سال جاری که منجر به رشد نکردن خوب گیاه و بزرگ نشدن خوشه های گندم که منجر به کاهش تناژ گندم در هکتار شده است و روی عملکرد محصول تأثیر گذاشته است. از مشکلاتی که پیش روی کشاورزان در منطقه وجود دارد افزایش سالیانه هزینه های اولیه برای شروع کار کشاورزی، وجود واسطه ها و انجام نگرفتن صادرات به کشورهای دیگر می باشد. پیشنهاد می شود که کشاورزان در طول دوره رشد گیاه از مهندسین کشاورزی باتجربه و کارآمد مشورت بگیرند و دستورات لازم را دریافت کنند و طبق دستورات آن ها عمل کنند.