06 تیر 1401
محمد نادريان فر

محمد نادریان فر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / دکتری آبیاری و زهکشی
تلفن: 03443347066
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین کارایی مصرف آب (WUE) محصولات گندم و جو در اراضی زراعی دشت سیستان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
کارایی مصرف آب، حجم آب آبیاری، مدیریت آبیاری، عملکرد
پژوهشگران محمد نادریان فر، هادی دهقان

چکیده

یکی از عوامل مهم در تعیین سیستم­های کشاورزی مناسب مناطق خشک و نیمه­خشک بهره­وری آب آن­ها می­باشد. این تحقیق با هدف تعیین کارایی مصرف آب گندم و جو در بخش پشت آب شهرستان زابل در 5 روستای مختلف شامل راهدار، چرک، حاجی آباد، پیران، تیمورآباد شیخی به صورت میدانی انجام شد. جهت محاسبه حجم آبیاری در کانال­های آبیاری از روش جسم شناور استفاده شد و عمق آب آبیاری در مزارع تعیین شد. برای برداشت محصول، قسمتی از زمین به ابعاد 1m×1m به گونه ای انتخاب شد که نمونه­ی بارزی از مزرعه باشد. دو نمونه­ی قوی و ضعیف از دو زمین مختلف از هر روستا (دو نمونه قوی و ضعیف در بعضی مزارع در کنار همدیگر بوده اند) انتخاب کرده و محصول برداشت شد. پس از خشک شدن نمونه­های گندم عمل جداسازی به صورت دستی انجام شد و دانه های مربوط به هر زمین وزن شده و عملکرد بذر به دست آمد. به طورکلی متوسط کارایی مصرف مطلوب (WUEM) گندم و جو در بخش پشت آب شهرستان زابل به ترتیب 1/03و 1/08 کیلوگرم بر مترمکعب به دست آمد. همچنین متوسط کارایی مصرف ضعیف (WUEL) گندم و جو در بخش پشت آب شهرستان زابل به ترتیب 0/72 و 0/64 کیلوگرم بر مترمکعب به دست آمد. همچنین نمودار تابعی عملکرد گندم و جو با عمق آب مصرفی نشان داد که افزایش عملکرد گندم و جو علاوه بر مصرف آب، با توجه به یکسان بودن اقلیم در منطقه بستگی به مدیریت آبیاری، آفات و بیماری­ها، کود و خاک دارد.