06 تیر 1401
محمد نادريان فر

محمد نادریان فر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / دکتری آبیاری و زهکشی
تلفن: 03443347066
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات درس

عنوان پروژه تخصصی کارشناسی
شماره 048-0-28
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز بعد از سال سوم
توضیحات

فایل‌ها

اطلاعاتی ثبت نشده‌است