06 تیر 1401
محمد نادريان فر

محمد نادریان فر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / دکتری آبیاری و زهکشی
تلفن: 03443347066
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات درس

عنوان طراحی سامانه های آبیاری سطحی
شماره 28-30-037
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز مبانی روشهای آّبیاری – هیدرولیک
توضیحات

فایل‌ها

مقدمه
(3/27 مگابایت)
برنامه ريزي آبياري
(2/57 مگابایت)
كيفيت آب آبياري
(1/41 مگابایت)
نفوذ
(3/73 مگابایت)
هيدروگيت
(1/14 مگابایت)