بدنه خبر

صفحه نخست /ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم ...

ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر اعظم خسروی مشیزی

چهارشنبه / 03 آذر 1400

همکار گرامی سرکار خانم دکتر اعظم خسروی مشیزی

عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی طبیعت

با کمال مسرت، ارتقاء مرتبه علمی سرکار عالی را از استادیاری به دانشیاری تبریک عرض نموده و مزید توفیقات شما را در کسب درجات علمی از خداوند متعال خواستاریم.

 

مدیریت پژوهشی و فناوری دانشگاه

بایگانی خبرها