بدنه خبر

صفحه نخست /ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای ...

ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر علی شهدادی

جمعه / 07 آبان 1400

همکار گرامی جناب آقای دکتر علی شهدادی

عضو محترم هیأت علمی گروه جغرافیا

با کمال مسرت، ارتقاء مرتبه علمی جناب عالی را از استادیاری به دانشیاری تبریک عرض نموده و مزید توفیقات شما را در کسب درجات علمی از خداوند متعال خواستاریم.

 

مدیریت پژوهشی و فناوری دانشگاه

بایگانی خبرها