بدنه خبر

صفحه نخست /ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای ...

ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر ایمان گروهی ساردو

چهارشنبه / 05 آبان 1400

همکار گرامی جناب آقای دکتر ایمان گروهی ساردو

عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی برق

با کمال مسرت، ارتقاء مرتبه علمی جناب عالی را از استادیاری به دانشیاری تبریک عرض نموده و مزید توفیقات شما را در کسب درجات علمی از خداوند متعال خواستاریم.

 

مدیریت پژوهشی و فناوری دانشگاه

 

بایگانی خبرها