بدنه خبر

صفحه نخست /چاپ مقاله Q1 عضو هیئت علمی ...

چاپ مقاله Q1 عضو هیئت علمی گروه شیمی

شنبه / 03 مهر 1400

مقاله دو نفر از اعضای هیئت علمی گروه شیمی در نشریات Q۱  منتشر شد. این مقاله با عنوان:


Chitosan nanoparticles functionalized poly-2-hydroxyaniline supported cuo nanoparticles: an efficient heterogeneous and recyclable nanocatalyst for n-arylation of amines with phenylboronic acid at ambient temperature

توسط سرکار خانم دکتر ندا سیدی و سرکار خانم دکتر محبوبه زاهدی فر در نشریه Applied organometallic chemistry  به چاپ رسیده  است.  مدیریت پژوهشی این موفقیت را به ایشان تبریک می گوید.

بایگانی خبرها