بدنه خبر

صفحه نخست /چاپ مقاله Q1 عضو هیئت علمی ...

چاپ مقاله Q1 عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق

چهارشنبه / 31 شهریور 1400

مقاله یکی از اعضای هیئت علمی گروه برق در نشریات Q1  منتشر شد. این مقاله با عنوان:

Optimal coordination of plug-in hybrid electric vehicles: a stochastic market-based approach

توسط جناب آقای دکتر ایمان گروهی و همکاران در نشریه  journal of cleaner production   به چاپ رسیده  است.  مدیریت پژوهشی این موفقیت را به ایشان تبریک می گوید.

بایگانی خبرها