بدنه خبر

صفحه نخست /فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر ...

فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی

یکشنبه / 27 آبان 1397

از دانشجویانی که شرایط لازم برای رقابت در انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی دارند تقاضا می شود تا شنبه سوم آذر، با تکمیل مستندات خود به گروه های آموزشی مراجعه نمایند. برای اطلاع از شرایط لازم، به آیین نامه پزوهشگر برتر(سامانه پژوهشی/بخش فرم ها و آیین نامه ها) رجوع شود.
بایگانی خبرها