بدنه خبر

صفحه نخست /فهرست اهم فعالیت های پژوهشی ...

فهرست اهم فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه جیرفت در سال 2022

پنجشنبه / 11 اسفند 1401

اعضای هیأت علمی دانشگاه جیرفت با انتشار بیش از 230 مقاله علمی در معتبرترین نشریات بین المللی و ملی در سال 2022 توانسته اند سرانه چاپ مقاله را در این سال تقریبا به عدد 2 برسانند. همچنین طی این سال، تعدادی کتاب و بخشی از کتاب (Chapter) و نیز ابداع (اختراع) را در مراجع معتبر منتشر و ارائه نمایند. فهرست اهم فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه جیرفت در سال 2022 از اینجا قابل دانلود می باشد. 
بایگانی خبرها