بدنه خبر

صفحه نخست /ارتقاء مرتبه عضو هیأت علمی ...

ارتقاء مرتبه عضو هیأت علمی دانشگاه

شنبه / 06 اسفند 1401

با کمال مسرت، ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر محبوبه شیرانی (گروه شیمی) را از استادیاری به دانشیاری تبریک عرض نموده و مزید توفیقات ایشان را در کسب درجات علمی از خداوند متعال خواستاریم.
 

مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه

بایگانی خبرها